MØTEPLAN VÅREN 2018

 

Torsdag 25. januar kl 19.00 Tema for kvelden: Gruvene på Konnerud Erik Bjørløw-Larsen vil orientere oss om Gruvene på Konnerud

 

Torsdag 22. februar kl 19.00 Årsmøte. Vi har noen forslag til sommertur men bestemmer det felles i kveld.

 

Torsdag 22. mars kl 19.00 Tema for kvelden: Eksempler på draktsølv i vår region gjennom de siste 300 år Denne kvelden får vi besøk av konservator Haakon Graffer Liveland fra Slottsfjellsmuseet.

 

Torsdag 26. april kl 19.00 Tema for kvelden: Finmaler`n Dag Olav Bruknap vil holde foredrag om Finmaler`n

 

Torsdag 15. mai kl.19.00 Stormøte i Sem Kirke Vi får besøk av Eivind Luthen fra Pilgrimskontoret som vil holde et foredrag om: ”Pilgrimsveien gjennom Vestfold” En vandring i ukjent historie og ubeskrevet geografi.

 

Lørdag 16. juni - sommertur Dette bestemmer vi på årsmøtet!!