SF000786 small 

 

Slektsfoto
 Klikk her for å komme til bildesamlingen 

Dette er samarbeidsprosjekt mellom:

Vestfold fylkesmuseum     Vestfold Slektshistorielag
DIS-Vestfold     Jarlsberg Historielag

Forhenværende Vestfold Fylkesmuseum hadde en samling på ca. 10.000 bilder, glassplater, med portrettfotografier fra fotografene Larsen og Bryn i Tønsberg.  I forbindelse med sammenslåingen av museene i Vestfold skulle disse kastes.  Det ble da inngått et samarbeid mellom Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Norge, avd. Vestfold om å ta vare på disse bildene.  Bildene blir fotografert og digitalisert for så å bli lagt ut på nettet.  Siden vi ikke vet hvem som er på bildene, er vi avhengig av at noen gjenkjenner dem og gir oss tilbakemelding på dette, pr. mail eller telefon.  Vi har holdt på i ca. 4 år, og har lagt ut ca. 4.000 bilder til nå og fortsetter arbeidet.  Det står ”Bestiller” og et navn under hvert bilde.  Det betyr at det er denne personen som har bestilt en kopi av dette bildet.  Årstallet under bildet er det årstallet bildet er bestilt, altså ikke nødvendigvis det året bildet er tatt.

SF000744 small


Ønsker du kopi av bildet? Det er mulig å kjøpe kopier av disse bildene
BESTILLINGER
1. Alle bestillinger må være skriftelige pr. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ved bestilling skal bestillers navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fakturaadresse opplyses, samt kontaktperson.
2. Ved bestilling oppgis fotografiets bruksområde - eventuelle bruksvederlag 
kommer da i tillegg til basisprisen. Ethvert fotografi må kun benyttes til det formål det er gjort avtale for.
3. Alle fotografier blir levert i en digital størrelse - andre formater og filer må bestilles spesielt.
4. Filformatet er JPG og størrelse 4500 i lengste bredde/høyde - 300 dpi.
PRISER
  Til privat bruk Kr. 85,- pr. fotografi
  For levering på CD Kr. 150,- pr. CD
  For kommersielt bruk som bøker, ukepresse, tidsskrifter etc. Kr. 800,- pr. fotografi
  Til bruk på Internett Kr. 400,- pr. fotografi
Det kreves at alle fotografier blir kreditert ved bruk.
Det vil ved hvert enkelt bilde følge en krediteringstekst.
Bestiller er ansvarlig for å følge disse punkter,
og godta overstående betingelser og priser.

SF000057 small               

Slektsfoto
Klikk for å gå til bildesamlingen